Skip to main content
Big Idea

ทำไมต้อง BIG IDEA

หากต้องการสร้าง Brand ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว จำเป็นต้องมี BIG IDEA

แต่ BIG IDEA ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

เพราะการเกิดของมันต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

รวมทั้งไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่า  อะไรคือองค์ประกอบ และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเกิด!

การเกิด BIG IDEA ต้องประกอบด้วยความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ ดังนี้

 

  1. เข้าใจในตัว Product ของตนในระดับลึกซึ้งอย่างถ่องแท้ ทั้งในแง่คุณสมบัติ และรูปสมบัติ
  1. เข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในระดับลึกซึ้ง สามารถเล็งเห็นถึงความต้องการในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตของพวกเขาเหล่านั้น

 

การเกิด Walkman ของโซนี่เมื่อปี 1977 เป็นตัวอย่าง  BIG IDEA ที่เห็นได้ชัด เพราะก่อนหน้านั้น ไม่มีใครคิดว่า อุปกรณ์ฟังเพลงที่สามารถพกติดตัวไปทุกหนทุกแห่งเป็นสิ่งที่มีคนต้องการ  รวมทั้งไม่มีใครเคยคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำ

หลังวอล์กแมนเกิดขึ้นก็กลายเป็นแกนของการดำเนินยุทธศาสตร์ของโซนี่ไปอีกยาวนานหลายสิบปี แม้ว่ามันจะจบลงแล้วหลังการมาถึงของ iPod

การเกิด BIG IDEA ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และความเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

BIG IDEA ที่ถูกต้อง ต้องมีความหมายต่อผู้บริโภคในยุคนี้ และบอกถึงแนวโน้มในอนาคต

 

นิยามของ BIG IDEA ครอบคลุมหลายๆ สิ่งประกอบด้วย

 

  1. BIG IDEA จะเกิดขึ้นได้ ในจังหวะเวลาที่มีองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการสร้าง Brand ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆ

 

  1. ถ้าไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค BIG IDEA นั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

 

  1. ยากที่ BIG IDEA จะเกิดจากความคิดของคนเพียงคนเดียว

 

ในหลายๆ สถานการณ์ และหลายๆ เงื่อนไข ของการดำเนินกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ อาจจะมีจุดหนึ่งในช่วงเวลาเหล่านั้นก่อให้เกิด BIG IDEA

การปรากฏขึ้นครั้งแรกของ BIG IDEA อาจไม่ชัดเจนนัก เพราะอาจไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือ BIG IDEA อย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมันเกิดขึ้นมา ต้องจับไอเดียนั้นไว้ให้อยู่และวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

BIG IDEA ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์ ต้องมีเพียงหนึ่งเดียว แต่อาจจัดแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น

BIG IDEA ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์,

BIG IDEA ที่เกิดด้วยการดำเนินกิจกรรมการตลาด,

BIG IDEA ที่เกิดด้วยกระบวนการการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์

BIG IDEA ที่เกิดด้วยโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมจากการทำกิจกรรมในตลาดของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์

BIG IDEA จะสร้างทางสว่างให้กับกระบวนการสร้างแบรนด์

แม้ว่าก่อนการเกิด BIG IDEA ความสว่างนั้น ยังไม่ปรากฏชัดเจน