Skip to main content
8 การตลาด ขาดแล้วตาย

8 กลยุทธ์การตลาด ขาดแล้วตาย (The Marketing Eight)

ภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight เล่าเรื่องหลังเหตุสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง ภายใต้คนแปลกหน้า 8 คนที่มีความลับและความแค้นบางอย่างที่ต้องชำระด้วยลูกปืนและเลือด

เมื่อมองมาเปรียบเทียบกับการตลาดในยุคนี้ เราจะพบว่า สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็ประกอบไปด้วย 8 กลยุทธ์ เช่นกัน!

เพราะ “กลยุทธ์การตลาด” เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เสริมกระบวนการทางการตลาดพื้นฐาน 4 P ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โดยเฉพาะในยุคที่ Brand เป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งมีการแข่งขันกันสูงมากในสินค้าแต่ละชนิด

 

กลยุทธ์การตลาด ทั้ง 8 ประการอาจเปรียบเทียบได้กับอาวุธสงครามที่ทรงอานุภาพในการพิชิตข้าศึกได้อย่างราบคาบ

 

1.Brand Building-รถถังที่ทรงอานุภาพสูง

นักการทหารเปรียบรถดังเป็นราชาของสนามรบ ถ้าหน่วยทหารราบนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาจนปัจจุบันและนับเนื่องไปในอนาคตขาดการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากกองกำลังรถถังแล้ว การที่จะยึดพื้นที่จากข้าศึกให้ได้อย่างถาวรนั้น ก็เป็นไปได้ยาก

เหมือนกับการสร้างแบรนด์ ถ้าแบรนด์ถูกสร้างอย่างแข็งแกร่ง ก็จะสามารถยึดพื้นที่ในใจผู้บริโภคไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

 

2.CRM (Customer Relationship Management)
-ขีปนาวุธนำวิถีโทมาฮอว์ค

ขีปนาวุธนับได้ว่าเป็นอาวุธที่ฉลาดที่สุด เพราะสามารถนำวิถีเจาะทะลวงเข้าหาเป้าหมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เองอย่างแม่นยำ

เช่นเดียวกับ CRM ที่สามารถเจาะเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นรายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้อย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

 

3.PRM (Partner Relationship Management)-เฮลิคอปเตอร์

 

เพราะเฮลิคอปเตอร์ เป็นกำลังสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการเข้ายึดพื้นที่จากฝ่ายศัตรูของหน่วยทหารราบ ซึ่งบางครั้ง กว่าศัตรูจะรู้ตัวก็ถูกโจมตีแล้ว

เหมือนกับการใช้กลยุทธ์ PRM ที่ปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถสร้างพันธมิตรแนบแน่นที่เป็นคู่ค้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ดีลเลอร์ ธุรกิจอื่นที่สามารถพึ่งพากัน ก็จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เราเอาชนะคู่แข่งในสงครามการตลาด

 

4. Digital marketing
-เรือบรรทุกเครื่องบิน

เพราะเรือบรรทุกเครื่องบินที่สนับสนุนและคุ้มครองกองกำลังทางบก และกองกำลังยกพลขึ้นบกในการเข้ายึดพื้นที่ชายฝั่ง

เหมือบกับกลยุทธ์ Digital marketing ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุนกลยุทธ์ CRM เพราะถ้าขาด Digital  แล้วจะทำให้การทำ CRM ให้เกิดผลสำเร็จนั้นยากขึ้น เพราะ CRM สามารถ Interactive กับผู้บริโภคโดยตรงอย่างรวดเร็ว

 

5.Database Marketing
-เครื่องบินตรวจการณ์ประสิทธิภาพสูง 

ที่สหรัฐเคยใช้เครื่องบินตรวจการณ์อย่างได้ผลในยุคสงครามเย็น เพราะสามารถบินเข้าน่านฟ้าโซเวียต กระตุกขนหมีขาวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน โดยที่โซเวียตได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ไม่สามารถทำอะไรได้ ขณะที่ความลับทางทหารของโซเวียตที่มีคุณค่ามหาศาลจำนวนมากต้องเสียความลับให้แก่อเมริกาเพราะเครื่องบินแบบนี้

เหมือน Database Marketing ที่หากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เจ้าของแบรนด์สินค้า หยั่งรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในระดับที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆ เจาะเข้าหาผู้บริโภคอย่างได้ผล และเอาชนะคู่แข่งได้

 

6.IMC (Integrated Marketing Communications)
-เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน (Stealth)

เครื่องบินชนิดนี้สามารถทิ้งระเบิด และยิงขีปนาวุธนำวิถีเพื่อทำลายเป้าหมายฝ่ายศัตรูได้หลายชนิด

แถมยังสามารถเจาะทำลายฝ่ายศัตรูทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างได้ผล  รวมทั้งยังสามารถจู่โจมศัตรูโดยไม่ให้รู้ล่วงหน้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากในการทำลาย

เหมือนกลยุทธ์ IMC ที่มีการใช้สื่อได้ทุกรูปแบบเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เพิ่มศักยภาพในการยึดพื้นที่ในใจผู้บริโภคจากคู่แข่ง

 

7.PR Marketing
-เครื่องบินขับไล่ความเร็วสูง

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติการรบสูง ทั้งขับไล่สกัดกั้น และโจมตีภาคพื้นดิน มีคุณสมบัติในการล่องหน (Stealth) และสามารถปรับเปลี่ยนท่าบินอย่างคล่องแคล่วด้วยท่อไอพ่นที่ปรับทิศทางได้

เหมือนกับการใช้การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวในการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้น หรือบางครั้งเพื่อชิงเป็นฝ่ายรุกคู่แข่งในด้านการรับรู้ของผู้บริโภค

 

8.Experiential Marketing-เรือใต้น้ำปรมาณู

เพราะอาวุธชนิดนี้สามารถยึดพื้นที่จากข้าศึกได้อย่างเด็ดขาด

เหมือนกับ Experiential Marketing ถ้าใช้ให้เกิดประสิทธิผลแล้ว ก็จะสามารถยึดพื้นที่ในใจผู้บริโภคได้อย่างถาวรตลอดไป

 

คุณมีอาวุธ กลยุทธ์การตลาด ครบทั้ง 8 ข้อแล้วหรือยัง?