Skip to main content
โปรโมชั่น

ลด แลก แจก แถม (Promotion) ทำไม

เพราะทุกธุรกิจมีการแข่งขัน…

แต่ผลที่ตามมาก็คือ สงครามโปรโมชั่น (Promotion War) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกทีๆ

เหตุนี้เองทำให้ P ตัวที่ 4 ใน Marketing Mix หรือ Promotion จึงเพิ่มบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และ

ที่สำคัญ หลายๆ แบรนด์ก็มักจะหยิบเอา P ตัวสุดท้ายนี้ ขึ้นมาเป็นหัวหอกในการสร้างยอดขายของตนเองจนขาดความสมดุล กับ 3P ที่เหลือ

คำถามที่ตามมาก็คือ ณ วันนี้ การตลาดในบ้านเรา สงครามลด แลก แจก แถม นั้นถูกหยิบขึ้นมาใช้มากเกินความจำเป็นหรือเปล่า

Read More

3 สิ่งเปลี่ยน Media Agency สู่ Media Specialist

Media Agency เป็นอีกขาหนึ่งที่สำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ P ตัวที่ 4 ในกระบวนของ Marketing Mix

และยังเป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการสื่อสาร หรือตัว R ในโมเดล S-M-C-R (Sender-Message-Channel-Receiver)

แม้จะมีคนให้คำจำกัดความถึงหน้าที่หลักของคน Media ว่าคือ ผู้บริหารงบประมาณการใช้สื่อของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่บทบาทที่แท้จริงของ Media ในยุคปัจจุบัน กลับมีมากกว่าหน้าที่การ “ซื้อสื่อ”

เพราะต้องเป็น Media Specialist ที่ก้าวไปสู่การเป็น Communication Planning

ที่สำคัญยังเพิ่มดีกรีความเข้มข้นในเรื่องของ …

Read More

ทำไมต้องมี Media Agency

ทำไมต้องมี Media Agency

โดยปกติ โฆษณา (Advertising) คือ การทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการทำความรู้จัก ก่อนที่จะเกิดการทดลองใช้หรือมีการซื้อขายในเวลาต่อมา

โฆษณาจึงมีความสำคัญในการเป็นเครื่องมือเพื่อการตีฆ้องร้องป่าว สร้างความรู้จัก สร้างภาพลักษณ์ ให้กับแบรนด์ของสินค้าและบริการนั้นๆ

แต่หากต้องการให้เกิดผลลัพธ์ในแง่การกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภค เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ มาผสมผสานในการทำ IMC (Integrated Marketing Communications) มากขึ้น เพราะเป็นรูปแบบที่เห็นผลได้ชัดเจน

อิทธิพลของ “สื่อ” มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันมากน้อยเพียงไร อาจดูได้จากตัวเลขของจำนวนสื่อในแขนงต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดไทย ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวีหลายร้อยช่อง สถานีวิทยุร่วมพันคลื่น หนังสือพิมพ์ในประเทศนับร้อยหัว และนิตยสารทั่วไปอีกกว่าพันหัว ยังไม่รวมถึงสื่อออนไลน์อย่าง Google, …

Read More

13 สิ่งที่ Ogilvy คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในหนังสือ Ogilvy on Advertising ปรมาจารย์วงการโฆษณาอย่าง เดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy) คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจโฆษณาไว้ 13 ข้อดังนี้

  1. งานวิจัยจะพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆ และจะทำให้องค์กรใหญ่ๆ สนใจนำองค์ความรู้นี้มาใช้ในการทำงานมากขึ้น
  2. จะเข้าสู่ยุคการเกิดใหม่ (Renaissance) ของโฆษณาสิ่งพิมพ์
  3. โฆษณาจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้น ลดความหวือหวาลง
  4. บิลบอร์ดจะสูญหายไป
  5. เกิดการควบคุมโฆษณาทางทีวีและวิทยุ
  6. หน่วยงานรัฐจะใช้การโฆษณาเพื่อให้การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในด้านสาธารณสุข
  7. โฆษณาจะถูกใช้ในการควบคุม

Read More

3+1 หนังสือ David Ogilvy ที่คนโฆษณาต้องอ่าน

3+1 หนังสือ David Ogilvy ที่คนโฆษณาต้องอ่าน

David Ogilvy คือ ตำนานของวงการโฆษณา

แต่ตำนานเรื่องนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มาถึงในวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีมรดกที่โอกิลวี่ได้ฝากไว้ให้กับคนโฆษณารุ่นหลัง

มรดกเหล่านั้นก็คือ คมความคิดของโอกิลวี่ที่เปรียบเสมือนกับหลักโฆษณาสมัยใหม่ขั้นพื้นฐานผ่านผลงานหนังสือของเขาทั้งสามเล่มคือ Confessions of an Advertising Man (1963), Blood, Brains and Beer (1978) หรือในอีกชื่อคือ David Ogilvy : An Autobiography (1997) และ Ogilvy on Advertising (1983)

 …

Read More