Skip to main content

13 สิ่งที่ Ogilvy คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในหนังสือ Ogilvy on Advertising ปรมาจารย์วงการโฆษณาอย่าง เดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy) คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจโฆษณาไว้ 13 ข้อดังนี้

  1. งานวิจัยจะพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆ และจะทำให้องค์กรใหญ่ๆ สนใจนำองค์ความรู้นี้มาใช้ในการทำงานมากขึ้น
  2. จะเข้าสู่ยุคการเกิดใหม่ (Renaissance) ของโฆษณาสิ่งพิมพ์
  3. โฆษณาจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้น ลดความหวือหวาลง
  4. บิลบอร์ดจะสูญหายไป
  5. เกิดการควบคุมโฆษณาทางทีวีและวิทยุ
  6. หน่วยงานรัฐจะใช้การโฆษณาเพื่อให้การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในด้านสาธารณสุข
  7. โฆษณาจะถูกใช้ในการควบคุม

Read More

3+1 หนังสือ David Ogilvy ที่คนโฆษณาต้องอ่าน

3+1 หนังสือ David Ogilvy ที่คนโฆษณาต้องอ่าน

David Ogilvy คือ ตำนานของวงการโฆษณา

แต่ตำนานเรื่องนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มาถึงในวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีมรดกที่โอกิลวี่ได้ฝากไว้ให้กับคนโฆษณารุ่นหลัง

มรดกเหล่านั้นก็คือ คมความคิดของโอกิลวี่ที่เปรียบเสมือนกับหลักโฆษณาสมัยใหม่ขั้นพื้นฐานผ่านผลงานหนังสือของเขาทั้งสามเล่มคือ Confessions of an Advertising Man (1963), Blood, Brains and Beer (1978) หรือในอีกชื่อคือ David Ogilvy : An Autobiography (1997) และ Ogilvy on Advertising (1983)

 …

Read More

18 ความมหัศจรรย์ของงานวิจัยโฆษณาในมุมมองของ Ogilvy

18 มหัศจรรย์งานวิจัยโฆษณาแบบ Ogilvy

การสร้างสรรค์ข้อความความและ BIG IDEA ของ Ogilvy จนได้รับความนิยมและได้ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ผลิตสินค้านั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักในการทำงานของเขาทั้ง 4 ประการ

โดยเฉพาะในประการแรกซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัย (Research) อันจัดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานโฆษณา

เราสามารถสรุปเกี่ยวกับ “18 ความมหัศจรรย์ของงานวิจัยโฆษณาในมุมมองของ Ogilvy” (18 Miracles of Research in The Eyes of Ogilvy) จากหนังสือ Ogilvy on Advertising

Read More

พ่อมดแห่งวงการโฆษณาชื่อ David Ogilvy

พ่อมดแห่งวงการโฆษณาชื่อ David Ogilvy

สำหรับในแวดวงโฆษณาและสื่อสารการตลาดแล้วคงไม่มีนักโฆษณาหรือนักวิชาการคนใดสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักเดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy) ผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น พ่อมดแห่งวงการโฆษณา

David Ogilvy ถือเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมอง วิธีคิด และวิธีการในการสร้างสรรค์งานโฆษณา และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้า (Client) ทั่วโลกมากที่สุดอย่าง “Ogilvy & Mather” เมื่อปี 1948

ในปี 1965 นิตยสารฟอร์จูน (Fortune Magazine) เคยกล่าวถึง Ogilvy ว่าเป็นบุคคลอัจฉริยะผู้หนึ่ง และในปี 1975 นิตยสารไทม์ (…

Read More

ซาร่า

ZARA กับตลาดแฟชั่นไทย

ZARA กลายเป็นโมเดลทางการตลาดในโลกแฟชั่นที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิวัติวงการ Fashion Brand โดยเฉพาะแถบยุโรป

ครั้งที่ ZARA เข้ามาบุกตลาดไทยเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าสยาม พารากอน บนพื้นที่เกือบ 2,000 ตารางเมตร ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ว่ากันว่า ZARA สามารถทำยอดขายถึงหลายล้านบาทต่อวันในช่วง Weekend (ซึ่ง ณ ตอนนั้นต้องนับว่าสูงมาก)

ไม่เพียงแค่นั้น ZARA ยังสร้างความสั่นสะเทือนในตลาดแฟชั่นไทยเหมือนที่เกิดกับตลาดเสื้อผ้าในแถบยุโรป

ปัจจุบัน ZARA มีร้านกระจายอยู่ในหลายห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสอบผ่านในสนามเมืองไทยทาง ด้านความเร็ว, ราคา และ Brand Image ด้วยยอดขายที่ถล่มทลายเหมือนกับอีกหลายๆ …

Read More