Skip to main content
ซาร่า

3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ ZARA

สินค้าแฟชั่น นับเป็นอีกกลุ่มสินค้าที่มีการสลับสับเปลี่ยนเข้าออกในร้านค่อนข้างเร็วกว่าสินค้าทั่วไป
เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น สินค้า “แฟชั่น”

ธรรมชาติของแฟชั่นไม่ใช่แค่ก้าวตามกระแสให้ทัน หากแต่จะต้องล่วงหน้าไปดักรอผู้บริโภคอยู่เสมอ
ยิ่งมารวมกับปัจจัยภายนอกในเรื่องของสภาพอากาศที่มีทั้งร้อนและหนาวก็ยิ่งทำให้สินค้าแฟชั่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสื้อผ้าและ เครื่องประดับ (Accessory) ทั้งหลายจึงมีการเข้าออกหมุนเวียนหรือ In & Out ของสินค้าตลอดเวลา

Fashion Brand ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาก็คือ ZARA
ถ้าจะให้หมีรวบรวมปัจจัยแห่งสำเร็จของ ZARA นั้น ก็คงพอจะจับใจความได้หลายปัจจัย

ประการแรกสินค้าของ ZARA มี “สไตล์” ที่ทุกคนให้การยอมรับ
แม้จะไม่มีจุดขายในเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของดีไซน์เนอร์เหมือนแฟชั่นแบรนด์รายอื่น แต่ ZARA มีทีมดีไซน์เนอร์หลักหลายร้อยคนที่คอยตระเวนเก็บข้อมูลตามเวทีแฟชั่นระดับโลก …

Read More