Skip to main content
6 สูตรสำเร็จ ธุรกิจร้านอาหารไทย

6 สูตรสำเร็จ กระบวนการสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้แซ่บไกลถึงต่างแดน

กระบวนการในการสร้างสำเร็จจาก ธุรกิจร้านอาหาร มีตัวแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกอยู่หลายแนวทางที่น่าศึกษา และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจอาหารของไทย

สูตรสำเร็จ ธุรกิจร้านอาหาร หรือตัวแบบการขยายตัวทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ 6 รูปแบบต่อไปนี้ คงฉายภาพให้เห็นชัดเจนมากขึ้น และยังรอให้ธุรกิจไทย สร้างตัวแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อไป

 

  1. การขยายธุรกิจโดยการลงทุนข้ามชาติ

การขยายธุรกิจไปนอกประเทศด้วยตนเอง ลงทุนด้วยตนเอง ทำการตลาดด้วยตนเอง มีข้อดีคือสามารถควบคุมคุณภาพ และรักษาภาพลักษณ์ (Image) ของร้านให้มีมาตรฐานดีเท่าเทียมกันทุกแห่ง

วิธีนี้มีข้อจำกัดว่า บริษัทดังกล่าวต้องมีความสามารถในการดำเนินกิจการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือหรือช่วยเหลือจากนักธุรกิจท้องถิ่น แต่วิธีการดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมนักในบางประเทศเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด หรือความแตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคของคนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ร้านอาหารไทยอย่าง S&P ก็เลือกที่จะใช้กลยุทธ์นี้ในการขยายตัว

 

  1. การร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่น

ทางเลือกในการร่วมทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเหตุผล เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อกำหนดของกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ  และอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะนักธุรกิจท้องถิ่นทราบข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคในท้องถิ่นของตัวเองเป็นอย่างดี …

Read More

ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้ดัง

ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้ดัง

เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เราพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการเงิน ไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้

วิกฤตทางเศรษฐกิจจึงทำให้เราสำนึก และหันหลังกลับไปสู่รากฐานเดิมของเราคือ เกษตรกรรม ซึ่งทำให้พบว่า นี่จะเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของเราอย่างแท้จริง ถ้าเรามีการจัดการที่ดี

เพราะผลผลิตทางการเกษตร คือ ขุมทรัพย์อาหารที่ทรงค่ายิ่งของโลก ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

เมื่อเราหันมาให้ความสนใจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ธุรกิจอาหาร เราก็เพิ่งตาสว่าง เพราะได้รู้ความจริงว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยตั้งอยู่ทั่วโลกมากกว่า 5,000 ร้าน

กล่าวได้ว่าทั้งผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ต่างให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารไทยมากขึ้น

 

Clean Food Good Taste

 

ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ อาหารไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าแก่สุขภาพมากที่สุด จากส่วนผสมต่างๆ ในอาหาร ทั้งผักและเครื่องเทศ …

Read More

9 Marketing Winners แบบ Philip Kotler

9 Marketing Winners แบบ Philip Kotler

เรารู้กันเป็นอย่างดีว่า โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แต่องค์กรส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยตระหนักว่า ตลาดของตนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ สองหรือสามปี

กลยุทธ์ที่เคยทำให้บริษัทประสบชัยชนะเมื่อปีก่อน อาจกลายเป็นกลยุทธ์แห่งความพ่ายแพ้ในปัจจุบัน

โดยเฉพาะทุกวันนี้ ปัจจัยเรื่อง “เทคโนโลยี” ไม่เพียงแต่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างของสังคมในขั้นสุดท้ายเท่านั้น หากแต่ยังมีอิทธิพลต่อแบบแผนการคิดของมนุษย์ด้วย

ดังคำกล่าวที่มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) บอกไว้ว่า “สื่อ ก็คือ สาร นั่นเอง”

ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) สรุปถึงสูตรสำเร็จแห่งชัยชนะทั้ง 9 ประการในธุรกิจ เอาไว้ในหนังสือ KOTLER ON MARKETING ดังนี้

 …

Read More

จาก 4P เหลือ 1P

จาก 4P เหลือ 1P

เมื่อพูดถึงการวางแผนการตลาด หลายคนนึกถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P ว่าจะต้องวางน้ำหนักกลยุทธ์ในแต่ละ P ให้มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

โดยปกติแล้ว เมื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ ฝ่ายการตลาดมักดูว่าจะใช้คุณสมบัติหรือประโยชน์ส่วนไหนของผลิตภัณฑ์มาทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก

หลังจากนั้นจึงมาวางแผนในเรื่องการตั้งราคา

การส่งสินค้าไปวางจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ

รวมทั้งการเตรียมงานในด้านการส่งเสริมการตลาด

หรือเรียงจาก P1 ถึง P4 นั่นเอง

แต่ในระยะหลังๆ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion กลับมาแรงจนบดบังรัศมี P 3 ตัวแรกไปแทบสนิท

โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าติดตลาดอยู่แล้ว งานหลักของการตลาดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นหลัก

   Philip Kotler

Read More

Big Idea

ทำไมต้อง BIG IDEA

หากต้องการสร้าง Brand ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว จำเป็นต้องมี BIG IDEA

แต่ BIG IDEA ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

เพราะการเกิดของมันต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

รวมทั้งไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่า  อะไรคือองค์ประกอบ และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเกิด!

การเกิด BIG IDEA ต้องประกอบด้วยความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ ดังนี้

 

  1. เข้าใจในตัว Product ของตนในระดับลึกซึ้งอย่างถ่องแท้ ทั้งในแง่คุณสมบัติ และรูปสมบัติ
  1. เข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในระดับลึกซึ้ง สามารถเล็งเห็นถึงความต้องการในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตของพวกเขาเหล่านั้น

 

การเกิด Walkman ของโซนี่เมื่อปี 1977 …

Read More