Skip to main content
3 แบรนด์แก่แต่เก๋าเก่าแต่เจ๋ง

3 แบรนด์ แก่แต่เก๋า เก่าแต่เจ๋ง ทลายกำแพง Brand Life Cycle

ถ้าคนยังแก่ได้ แล้วทำไมแบรนด์จะแก่ไม่ได้!

เพราะแบรนด์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป มันจึงต้องย่างเข้าสู่วัยต่างๆ ตามธรรมชาติ

ไล่ตั้งแต่วัยเยาว์ วัยเติบโต วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา

ถ้าไม่รู้จักหาวิธีดูแลปกป้องสร้างภูมิต้านทานที่ดีแล้ว แบรนด์นั้นก็อาจจะถึงวันแก่ชรา อ่อนแรง และมรณภาพได้เช่นเดียวกับคนเช่นกัน

Brand Life Cycle

แบรนด์จะมีอายุมากหรือน้อย จะมีความเป็นหนุ่มสาวหรือแก่เฒ่าเกิดจาก “ความรู้สึกที่ผู้บริโภครับรู้”

บ่อยครั้งมักจะสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ (Identity) และภาพลักษณ์ (Perceived Image) ที่อยู่ในความคิดและการรับรู้ของคน

หากเราแบ่งวัฏจักรของการเติบโตของแบรนด์ (Brand Life Cycle) เป็นดังต่อไปนี้

  1. Birth of the Brand

Read More

การตลาด ไมโล-โอวัลติน

อ่าน Case Study การตลาดเรื่องสี ภาค 2 : กรณีศึกษา ไมโล-โอวัลติน

ในบทความสี กับ การตลาด และกรณีศึกษาเรื่อง Color War ของ เป๊ปซี่ กับ โค้ก ได้เล่าถึงการใช้สีว่ามีความสำคัญกับการตลาดในแง่มุมต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาของ เป๊ปซี่ บลู กันมาแล้ว แต่อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ สีเขียว กับ สีส้ม หรือการตลาดของ ไมโล-โอวัลติน ที่ใช้สีเป็นตัวสื่อสารได้อย่างน่าสนใจให้กับกลุ่ม Food Product มานานหลายสิบปี

โดยทฤษฎีสีในแง่ของจิตวิทยาระบุไว้ว่า สีมีส่วนช่วย Approach หรือตอกย้ำในตราสินค้าให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

เพราะหากผู้บริโภคคนใดมีโอกาสได้เห็นสีของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นบ่อย ๆ เมื่อถึงเวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หรือเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ก็จะจดจำ …

Read More

สี กับ การตลาด

สี กับ การตลาด และกรณีศึกษาเรื่อง Color War ของ เป๊ปซี่ กับ โค้ก

สี เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การตลาด ที่มีความจำเป็นไม่น้อยในปัจจุบัน

ครั้งหนึ่งมีผลจากการวิจัยพบว่า รูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคมากกว่า 80% ก็คือ สี

เพราะนอกจากสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสินค้าแล้ว สียังเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิตด้วย

ด้วยเหตุนี้ ประโยคแรกของบทความนี้ จึงเป็นเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ผลการวิจัยของ Henley Centre ระบุว่า 73% ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามักเกิดขึ้น ณ จุดขาย ฉะนั้นสินค้าที่มีสีสันสะดุดตา และสามารถสื่อความหมายได้ดีที่สุด  ย่อมมีโอกาสชนะใจบรรดานักช้อปได้มากที่สุดเช่นกัน

สีจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า (Brand Identity) ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์อย่าง กระป๋องสีแดงของโค้ก หรือกระป๋องสีน้ำเงินของเป๊ปซี่…

Read More

6 สูตรสำเร็จ ธุรกิจร้านอาหารไทย

6 สูตรสำเร็จ กระบวนการสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้แซ่บไกลถึงต่างแดน

กระบวนการในการสร้างสำเร็จจาก ธุรกิจร้านอาหาร มีตัวแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกอยู่หลายแนวทางที่น่าศึกษา และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจอาหารของไทย

สูตรสำเร็จ ธุรกิจร้านอาหาร หรือตัวแบบการขยายตัวทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ 6 รูปแบบต่อไปนี้ คงฉายภาพให้เห็นชัดเจนมากขึ้น และยังรอให้ธุรกิจไทย สร้างตัวแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อไป

 

  1. การขยายธุรกิจโดยการลงทุนข้ามชาติ

การขยายธุรกิจไปนอกประเทศด้วยตนเอง ลงทุนด้วยตนเอง ทำการตลาดด้วยตนเอง มีข้อดีคือสามารถควบคุมคุณภาพ และรักษาภาพลักษณ์ (Image) ของร้านให้มีมาตรฐานดีเท่าเทียมกันทุกแห่ง

วิธีนี้มีข้อจำกัดว่า บริษัทดังกล่าวต้องมีความสามารถในการดำเนินกิจการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือหรือช่วยเหลือจากนักธุรกิจท้องถิ่น แต่วิธีการดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมนักในบางประเทศเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด หรือความแตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคของคนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ร้านอาหารไทยอย่าง S&P ก็เลือกที่จะใช้กลยุทธ์นี้ในการขยายตัว

 

  1. การร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่น

ทางเลือกในการร่วมทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเหตุผล เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อกำหนดของกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ  และอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะนักธุรกิจท้องถิ่นทราบข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคในท้องถิ่นของตัวเองเป็นอย่างดี …

Read More

ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้ดัง

ธุรกิจร้านอาหาร ทำยังไงให้ดัง

เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เราพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการเงิน ไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้

วิกฤตทางเศรษฐกิจจึงทำให้เราสำนึก และหันหลังกลับไปสู่รากฐานเดิมของเราคือ เกษตรกรรม ซึ่งทำให้พบว่า นี่จะเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของเราอย่างแท้จริง ถ้าเรามีการจัดการที่ดี

เพราะผลผลิตทางการเกษตร คือ ขุมทรัพย์อาหารที่ทรงค่ายิ่งของโลก ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

เมื่อเราหันมาให้ความสนใจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ธุรกิจอาหาร เราก็เพิ่งตาสว่าง เพราะได้รู้ความจริงว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยตั้งอยู่ทั่วโลกมากกว่า 5,000 ร้าน

กล่าวได้ว่าทั้งผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ต่างให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารไทยมากขึ้น

 

Clean Food Good Taste

 

ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ อาหารไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าแก่สุขภาพมากที่สุด จากส่วนผสมต่างๆ ในอาหาร ทั้งผักและเครื่องเทศ …

Read More