Skip to main content
ทำไมต้องสร้าง Brand?

ทำไมต้องสร้าง Brand? สำคัญอย่างไร? (1/2)

Brand หรือ “ตราสินค้า” เป็นสิ่งที่นักการตลาดในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมากกว่าในยุคที่ผ่านๆ มา

ดังจะเห็นได้จากการขนานนามยุคแห่งตราสินค้านี้ว่า “Brand Age” ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ายุคแห่งการโฆษณา หรือ Advertising Age

ด้วยเหตุนี้ ตราสินค้าจึงเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของสินค้า หรือนักการตลาดจะต้องทะนุถนอม และดำรงรักษาตราสินค้านี้ไว้ให้เป็นที่จดจำของลูกค้าตราบนานเท่านาน

ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเปลี่ยนไป สินค้าหลากหลาย Category มากขึ้น หรือแม้กระทั่ง Category หนึ่งก็ได้มีตราสินค้าเกิดขึ้นมากมาย

ขณะเดียวกันโฆษณาต่างๆ ก็มีเพิ่มขึ้น ตัวผู้บริโภคก็ต้องรับข่าวสารทางการตลาดจากโฆษณาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้สินค้ามีการแบ่ง Market Segmentation ที่แยกย่อยลงไปเรื่อยๆ

ส่งผลให้ในบางตลาด ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป …

Read More

9 Marketing Winners แบบ Philip Kotler

9 Marketing Winners แบบ Philip Kotler

เรารู้กันเป็นอย่างดีว่า โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แต่องค์กรส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยตระหนักว่า ตลาดของตนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ สองหรือสามปี

กลยุทธ์ที่เคยทำให้บริษัทประสบชัยชนะเมื่อปีก่อน อาจกลายเป็นกลยุทธ์แห่งความพ่ายแพ้ในปัจจุบัน

โดยเฉพาะทุกวันนี้ ปัจจัยเรื่อง “เทคโนโลยี” ไม่เพียงแต่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างของสังคมในขั้นสุดท้ายเท่านั้น หากแต่ยังมีอิทธิพลต่อแบบแผนการคิดของมนุษย์ด้วย

ดังคำกล่าวที่มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) บอกไว้ว่า “สื่อ ก็คือ สาร นั่นเอง”

ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) สรุปถึงสูตรสำเร็จแห่งชัยชนะทั้ง 9 ประการในธุรกิจ เอาไว้ในหนังสือ KOTLER ON MARKETING ดังนี้

 …

Read More

อวสานเซลส์แมน ในยุค Digital Marketing?

อวสานเซลส์แมน ในยุค Digital Marketing?

นับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตหรือโลกเวิลด์ไวด์เว็บบูม ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อราว 10 กว่าปีที่แล้ว และทำให้เกิดธุรกิจแบบ e-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมานั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจและการตลาดโดยรวม

อินเตอร์เน็ต เปลี่ยนโลกทั้งใบจนทำให้แทบทุกปริมณฑลของโลกจะต้องมี e เป็น Prefix นำหน้า ทั้ง e-Marketing, e-Commerce, e-Trade, e-Mail ฯลฯ

การตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานทางธุรกิจที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน (Exchange) คุณค่า (Value) ที่ธุรกิจรังสรรค์ขึ้นกับความต้องการ (Want or Need) ของผู้บริโภค โดยมีความพยายามทางการตลาดเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และมีเงินตราเป็นคำตอบสุดท้ายของการแลกเปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของโลกในยุคออนไลน์…

Read More

จาก 4P เหลือ 1P

จาก 4P เหลือ 1P

เมื่อพูดถึงการวางแผนการตลาด หลายคนนึกถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P ว่าจะต้องวางน้ำหนักกลยุทธ์ในแต่ละ P ให้มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

โดยปกติแล้ว เมื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ ฝ่ายการตลาดมักดูว่าจะใช้คุณสมบัติหรือประโยชน์ส่วนไหนของผลิตภัณฑ์มาทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก

หลังจากนั้นจึงมาวางแผนในเรื่องการตั้งราคา

การส่งสินค้าไปวางจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ

รวมทั้งการเตรียมงานในด้านการส่งเสริมการตลาด

หรือเรียงจาก P1 ถึง P4 นั่นเอง

แต่ในระยะหลังๆ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion กลับมาแรงจนบดบังรัศมี P 3 ตัวแรกไปแทบสนิท

โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าติดตลาดอยู่แล้ว งานหลักของการตลาดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นหลัก

   Philip Kotler

Read More